Консулто България предоставя консултантски услуги в следните области:

Вие можете да разчитате на нас за:

Подготовката на Вашето проектно предложение;

Управлението на Вашия проект;

Осъществяването на контакти с публични, банкови и частни институции и организации;

Провеждането на курсове и обучения в сферата на Структурните фондове и актуалното в тази област законодателство;

Консултиране в сферата на проекти за Публично-частно партньорство;

Получаването на квалифицирана консултация по отделни въпроси, свързани с осигуряването на финансиране от ЕС, като например: