Подготовка и провеждане на тръжни процедури по съответния ред – Закон за обществените поръчки/ПМС № 55/12.03.2007г. или осъществяване на контрол върху провеждани тръжни процедури;

Разработване на тръжни документации;

Участие в Оценителни комисии или осъществяване на съдействие в оценителния процес;

Разработване на критерии за избор и критерии за оценка, както и на пълен пакет документи за провеждане на схеми за безвъзмездна помощ (Насоки за кандидатстване, договор за безвъзмездна помощ, др.);

Провеждане на промоционални и информационни кампании;

Мониторинг и управление на проекти;