Консулто България разполага с потенциала да предлага и услуги, съответстващи на специфичните изисквания на отделни клиенти на компанията, в това число:

СЪТРУДНИЧЕСТВО С БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И ХОЛДИНГОВИ СТРУКТУРИ

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА