До настоящия момент Консулто България е предоставяла своите специализирани консултантски услуги на широк кръг от лица и организации.

МИКРО, МАЛКИ, СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ АД

АСАРЕЛ – МЕДЕТ АД

КРЕМОНА БЪЛГАРИЯ

ТЕЛЕТЕК ЕЛЕКТРОНИКС

ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ

Н.С.Р. ДИВЕЛОПМЕНТ

РААБЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ВЕТА ФАРМА АД

КИЕФЕЛ ГМБХ

ИКОМ ООД

АКТА ФАРМА ЕООД

БТЛ ИНДЪСТРИЗ ООД

ГАВРОШ ЕНД КЕЙТЪРИНГ

СОФИ - В

АЛФА СТИЛ

ДИКА СТИЛ

ХАСКОВО АЛУМИНИЙ

ДАФЛОРН

БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС И ТЪРГОВИЯ

ТЮФ РЕЙНЛАНД

ПУБЛИЧНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ “Н. ПУШКАРОВ”

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, ГР. ВРАЦА

ГЕРМАНСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО (GTZ)

СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ – ЛОВЕЧ

ИА БЪЛГАРСКА СЛУЖБА АКРЕДИТАЦИЯ

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ